Wiele osób zastanawia się, podług jakich zasad świadczą usługi komornicy i co należy do ich działań. Warto to wiedzieć

Najnowsze wpisy

Wiele ludzi zastanawia się, podług jakich zasad świadczą usługi komornicy i co należy do ich działań. Warto się tego dowiedzieć, jeśli kiedyś będziemy zmuszeni mieć z nimi do czynienia.


Warto zacząć od tego, kim jest komornik. To funkcjonariusz publiczny, który działa przy określonym sądzie rejonowym - http://komornikslask.com/. Do jego zadań należy nade wszystko urzeczywistnianie werdyktów sądów co do żądań pieniężnych albo niepieniężnych, jak również zabezpieczenia wymienionych roszczeń.

komornik
Aby postępowanie egzekucyjne było wszczęte, musi uzyskać klauzulę wykonalności, wtedy można rozpocząć wykonanie orzeczenia. Drugim obowiązkiem komorników jest przekazywanie zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów, naturalnie za potwierdzeniem odbioru. Oprócz tego tego typu funkcjonariusze publiczni są zobowiązani prowadzić licytacje komornicze (http://komornikslask.com/licytacje/) i spisywać protokoły z realizowanych działań. Niejednokrotnie wierzyciele nakazują im wyszukanie majątku dłużnika bądź odpowiedniego zabezpieczenia spadku. Należy pamiętać, że komornik wykonując powinności musi trzymać się przepisów prawnych i etyki zawodowej, w innym razie może nawet stracić swoje prawa.


Każdy funkcjonariusz musi posiadać identyfikator, wydawany przez Krajową Radę Komorniczą. Jak on wygląda? Do jego podstawowych elementów zaliczają się zdjęcie, informacje osobowe, określenie funkcji i wskazanie sądu, przy jakim prowadzi swoje działania. Warto jeszcze powiedzieć o samym postępowaniu komorników. Jeśli komornik posiada tytuł wykonawczy, dłużnik musi wpuścić go do swojego mieszkania, inaczej ten może prosić o wsparcie policję i siłą wkroczyć do budynku, np. wyważając drzwi. Istnieje konkretna lista przedmiotów, jakich funkcjonariusz nie może wziąć, ponieważ grozi mu za to skarga na realizowane przez niego czynności. Do niniejszych przedmiotów zaliczają się np. rzeczy użytku domowego, w tym pościel lub bielizna, miesięczne zapasy żywności i opału, narzędzia służące do przeprowadzania pracy zarobkowej przez dłużnika, jak również wiele innych przedmiotów. Kiedy komornik realizuje swoje zadania? Od poniedziałku do piątku i w soboty, aż do późnych godzin. Wykonuje to na swoim terenie - kliknij w link i zobacz więcej.

Dobrze jest mieć orientację w zasadniczych informacjach w temacie działalności komornika, aby mieć świadomość, na co może sobie on pozwolić, co z kolei jest bezprawne.