Odwodnienie konstrukcji obiektów mostowych

Najnowsze wpisy

Wypracowano system odwodnienia mostowych obiektów ujednolicony pod względem użytkowym, funkcjonalnym oraz zapewnienia trwałości, stosowany tak dla nowo wznoszonych obiektów, jak i przy rekonstrukcjach jak też naprawach.


Ogólnie wiadomo, iż należyte odwodnienie obiektów budowlanych, w tym mostów, ma bezpośredni wpływ na niezmienność tych budowli.


Błędny sposób odwodnienia czy również zły ich stan techniczny ma również kluczowy wpływ na nośność, a tym samym bezpieczeństwo konstrukcji mostowych. Niewłaściwe utrzymanie wiąże się też wprost z ponoszeniem dodatkowych nakładów finansowych. Wziąwszy pod uwagę ogromną wartość tychże budowli i ich znaczenie dla właściwego funkcjonowania systemu transportu, poruszany problem nabiera szczególnego znaczenia.


normbud.pl
Author: DAVINCI Haus
Source: http://www.flickr.com


O niezmienności mostowego obiektu przesądza dużo czynników, jednakże pewnym z najważniejszych będzie solidność jego struktury na negatywne czynniki środowiskowe. Na nadanie cech ogromnej odporności konstrukcji mostu największy wpływ mają jego twórcy – architekt oraz wykonawca. obiekty inżynierskie powinny być w taki sposób zaprojektowane oraz wykonane, by w przyjętym czasie użytkowania i poziomie utrzymania była zagwarantowana ich niezmienność, rozumiana jako zdolność użytkowania Obiekt (Obsługa techniczna) przy zachowaniu cech wytrzymałościowych oraz eksploatacyjnych.
Jak napomknięto, elementy składowe systemu odwodnienia takie jak wpusty mostowe wpust mostowy powinny zapewniać efektywne odprowadzanie wody z konstrukcji obiektu mostowego. Wymagania odnośnie rozmieszczenia instrumentów odwadniających i warunków, jakie muszą one spełniać, sprecyzowano w rozporządzeniu.