Na czym polega praca rzeczoznawcy majątkowego|Na czym opiera się praca rzeczoznawcy majątkowego? W jaki sposób przebiega ścieżka do tego zawodu?

Najnowsze wpisy

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie uregulowany w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zawód, który podlega prawnej ochronie.

Rzeczoznawca majątkowy, czasami określany jako rzeczoznawca nieruchomości, by wykonywać swoje obowiązki musi otrzymać uprawnienia, które dotyczą szacowania nieruchomości - http://www.geodezjatalar.pl -.
nieruchomości na sprzedaż
Author: Bill Wilson
Source: http://www.flickr.com
Zdobycie ich jest uzależnione od pozytywnego zdania egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Osoby, które chcą zdawać egzamin powinny mieć skończone studia wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe przybliżające problematykę wyceny nieruchomości (oferta od Posesor Nieruchomości z drawska) (oprócz osób, które ukończyły studia, których program w określonym stopniu pokrywa się z programem tych studiów podyplomowych). Wymagane jest odbycie praktyki zawodowej. (http://www.machate.pl/wycena-maszyn-oferta.html) Powinna ona trwać minimum sześć miesięcy. Egzamin obejmuje część ustną oraz pisemną|składa sięetapu pisemnego oraz ustnego. Pierwszy ze wspomnianych polega na odpowiedzi na 90 pytań oraz rozwiązaniu zadania otwartego. Zaliczenie tej fazy procesu kwalifikacyjnego uprawnia do wzięcia udziału w fazie ustnej. Po pomyślnym przejściu egzaminu daną osobę umieszcza się w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, który jest prowadzony przez ministra infrastruktury i od tego momentu ma prawo do wykonywania zawodu.Rzeczoznawca nieruchomości zajmuje się przede wszystkim ocenianiem ile jest warta dana nieruchomość.
budowa nieruchomości
Author: Jocelyn Kinghorn
Source: http://www.flickr.com
Zobacz więcej: zobacz tutaj. Jego czynnościami obejmowane są także maszyny i urządzenia trwale związane z lokalem. Specjalista szacuje także inne prawa do nieruchomości oraz szacuje wartość szkód bądź nakładów dotyczących nieruchomości. Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy przede wszystkim nakreślenie, jaka jest wartość rynkowa nieruchomości, ile wynosi wartość odtworzeniowa nieruchomości oraz przedłożenie oferty bankowo-hipotecznej wartości lokalu. Zawód rzeczoznawcy majątkowego nie jest bardzo rozpowszechniony, a osoby, które wykonują tę pracę cieszą się prestiżem. Zazwyczaj swoją działalność zawodową wiążą z kancelariami rzeczoznawców majątkowych lub rozpoczynają własną działalność, a także funkcjonują zawodowo w bankach czy rozmaitych instytucjach finansowych.