Kilka słów odnośnie certyfikatu GOST

Najnowsze wpisy

O ile coraz częściej spotkać się można z certyfikatem EAC, stosowanym na obszarze Unii Celnej, to jednak nie wszyscy kojarzą standardy GOST obowiązujące na terenie Federacji Rosyjskiej.


tłumacz
Author: Robb1e
Source: http://www.flickr.com
Jest to certyfikat (do serwisu http://certificator.eu/en/certification/gost-r.html) jednak ściśle związany z Unią Celną, ponieważ potwierdza on zgodność z niedawno rozpracowanymi regulacjami technicznymi w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie oraz Białorusi.


gps
Author: Tony Webster
Source: http://www.flickr.com


Fachowiec
Author: Hyundai


GOST certyfikat to dokument wydawany dla produktu zgodnego z rosyjskimi standardami. Inna nazwa to GOST-R, w której litera ostatnia oznacza właśnie Rosję. Jeśli podany produkt jest zgodny ze standardami, wówczas zostaje przyznany ów certyfikat. GOST może dotyczyć w pewnych przypadkach wszystkich trzech państw Unii Celnej, lecz równocześnie należy wspomnieć, iż zagadnienia i regulacje są we wszystkich tych krajach odmienne. Certyfikat - kliknij - GOST wydawany jest na pojedynczą partię na towary dostarczone do Federacji Rosyjskiej, a także seryjną, na rok, dwa lub trzy lata. Ów certyfikat zawiera między innymi wiadomości o danych firmy produkującej oraz odbiorcy, całkowitą nazwę produktu, jego model lub także i opis. Jeśli wcześniej przyznawane były certyfikaty na partię pojedynczą, w późniejszym czasie można ubiegać się o seryjną certyfikację, gdzie podać należy między innymi informacje o wcześniejszych certyfikatach, jak również protokoły badań. Wszystko jednak może się różnić od siebie w zależności od pewnych czynników.


W Federacji Rosyjskiej przyznawane jest również świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, pozwalające na produkcję oraz wwóz na teren kraju pewnych produktów. Certyfikat potwierdza zgodność towarów z higienicznymi normami oraz sanitarnymi. Zwykle przyznawany jest on na okres pięciu lat.