Każde przedsiębiorstwo powinno spełniać objęte przepisami prawa warunki, które zapewniają bezpieczeństwo pracowników.

Najnowsze wpisy

Dotyczy to m.in. oznaczeń drogi ewakuacyjnej, lokalizacji sprzętu gaśniczego, czy też informacji o zlokalizowanych w danym pomieszczeniu trujących czy też niebezpiecznych substancjach.


Obowiązki właściciela - wyciąg


Każdy przedsiębiorca kierujący własną działalnością gospodarczą musi zagwarantować wynajętym przez siebie osobom bezpieczne warunki pracy.
Nie wypełnienie tego typu obowiązku może doprowadzić do uiszczenia kary w postaci grzywny, dlatego też konieczne jest dopilnowanie tego typu kwestii.


oznaczenia techniczne
Author: LEGI
Source: www.legi-polska.pl


Odpowiednie oznakowanie drogi ewakuacyjnej, miejsc z urządzeniami gaśniczymi, bądź widoczne oznaczenia ostrzegawcze oraz oznaczenia techniczne to oczywiście nie tylko sposób na zabezpieczenie się przed opłatami i karami pieniężnymi, ale przede wszystkim dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo innych. Każdy pracodawca powinien podjąć ten wysiłek, żeby wynajęci przez niego pracownicy mogli realizować swoje zadania w dogodnych warunkach, a w razie występującego zagrożenia – w bezpieczny sposób opuścić obiekt i jak najszybciej uciec z budynku. Właśnie z tego względu w firmach produkcyjnych montowane jest oświetlenie awaryjne, a droga ewakuacyjna oznakowana jest za pomocą konkretnych znaków.


Kolory znaków


Oznaczenia ostrzegawcze mogą różnić się kolorem. Znaki informacyjne umieszczane są na zielonym tle, nakazu – na niebieskim, natomiast żółty kolor ostrzega przed zagrożeniem, np. żrącymi substancjami czy też porażaniem prądem. Na pewno tego typu rozróżnienie pozwala ocenić stan zagrożenia i zweryfikować jak duże jest niebezpieczeństwo. Oprócz tego pracodawca powinien przekazać pracownikom instrukcje w zakresie wykorzystywanych w danym zakładzie znaków i sygnałów bezpieczeństwa, oraz postarać się, aby wiedzieli oni jak zachować się z chwilą gdy pojawi się jakieś zagrożenie. Instrukcje muszą być dostarczane także wtedy, gdy stosowane są oznaczenia (sprawdź to koniecznie) techniczne.
Tego rodzaju oznaczenia i naklejki ostrzegawcze możemy zamówić u dostawców, podobnie jak całe systemy służące do oświetlenia. W ten sposób można dopasować znaki kierunkowe do panujących warunków w każdym budynku, gdzie istnieje taka potrzeba.