Gdzie na Śląsku znajdziesz dobrego geodetę - gleboznawcę?

Najnowsze wpisy

Usługi geodezyjne od zawsze związane są z terenoznawstwem i klasyfikacją ziem. To w intencji renomowanych geodetów, dysponujących odpowiednim sprzętem, leży odpowiednie sklasyfikowanie terenu pod inwestycję. Kompleksowe działania w branży oferuje m.in. śląski geodeta.


Brzeg czy Oleśnica to charakterystyczne ośrodki miast regionalnych, w których odnaleźć można fachowców zajmujących się pomiarami i analizą gleb na skalę lokalną.
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to wyzwanie geodetów - specjalistów. Analizują oni zasoby genetyczne ziemi, a następnie klasyfikują je do sześciu klas bonitacyjnych. Istotnym wyróżnikiem takiej podziałki jest jakość produkcyjna ziem. Przy ich klasyfikowaniu liczą się też takie czynniki jak: właściwości morfologiczne, poziom i jakość próchnicy, położenie względem wód, odczyn gleby czy przepuszczalność. Gleboznawcy kategoryzują ziemie na sześć najważniejszych poziomów, gdzie I równa się najlepsze grunty orne, w sam raz pod standardową uprawę, a VI te najsłabsze.
pomiar
Author: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Source: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.
Problemy w różnicowaniu występują przy trzecim i czwartym poziomie – takich gleb w Polsce jest zdecydowanie więcej niż tych ekstra klasowych określa to geodezja Oleśnica. Specjaliści dokładają do tego nowe poziomy, obydwa w trzeciej jak i kolejnej randze gleb. W ich przypadkach mówimy już o częściowej degradacji (pogorszeniu jakości przez np. działanie natury).


Jako najlepsze gleby uznawane są czarnoziemy, jak i bliskie wodom mady, jak również lessy. Gwarantują one duży wskaźnik żyzności, a mady większe nawodnienie. Najmniej płodne są ziemie rdzawe, rankery oraz ciężkie mady. Są one fatalne do uprawy nawet roślin okopowych. Jedynym ich wykorzystaniem jest głównie zalesianie i wykorzystywanie jako potencjalne pastwiska. Podział gleb odbywa się z inicjatywy władz starostwa – o przyznaniu klasy ziemi właściwe pismo nadaje starosta. Czyni to na polecenie urzędników wydziałów, których działalność odnosi się do geodezji i zarządzania nieruchomościami.
Gdzie na Dolnym Śląsku można znaleźć kompleksowe usługi w zakresie badań gleboznawczych? Jeśli interesuje cię fachowy geodeta Strzelin proponuje wiele ciekawych usług. Stosowny wydział w urzędzie oraz prywatne firmy mają kompetentne kadry, które wykonują dokładną klasyfikację gleb, budynków i lokali z uwzględnieniem map kartograficznych.