Do czego odnoszą się badania metalograficzne? Jak się je robi, do czego są potrzebne i w jakiej sytuacji są przydatne?

Najnowsze wpisy

Takie badania przeprowadza się w celu sprawdzenia mikrostruktury metali. Robi się je bardzo często za pomocą mikroskopu optycznego, używając do tego celu powiększenia od około 20 do nawet 1800-krotnych. Używany do badań metali mikroskop, jest inny od znanych bardziej powszechnie mikroskopów biologicznych, bo oferuje obserwacje próbki w odbitym świetle od jej powierzchni.
Wynika to z tego, że próbki - (nasz odsyłacz) metali, nawet takie rzeczywiście cienkie, są nieprzezroczyste i nie można dlatego zastosować ich do oświetlania, które przechodzi przez preparat. Dlatego więc jest konieczność szlifowania oraz polerowania powierzchni metali do jak najlepszego połysku. Próbkę metalu przygotowaną do obserwacji mikroskopowych nazywamy szlifem lub zgładem metalograficznym. W tym rozumieniu są bardzo interesujące badania - wykonaj precyzyjne pomiary grubości . Celem takich badań jest otrzymanie obrazu metalograficznego struktury bezpośredniego materiału na badanym elemencie konstrukcyjnym.
konstrukcje
Author: glasseyes view
Source: http://www.flickr.com


Repliki metalograficzne mogą być używane do różnorodnych konstrukcji inżynierskich o różnej historii technologicznej. Systematyczne przeprowadzenie badań nad taką techniką w trakcie czasu eksploatacji umożliwia ponadto na określenie stanu materiału a także wychwycenie różnych zmian w strukturze przez obciążenia jak również środowiska pracy. Ogromną zaletą takiej metody jest jej nieniszczący charakter, a to rzeczywiście niezwykle istotne, kiedy chodzi o np. pomiary grubości - poznaj firmę ENERGODIAGNOSTYKA . Jednocześnie szlifowanie, ale i późniejsze operacje, co oznacza polerowanie i trawienie prowadzą do usunięcia z niezbyt dużego rozmiaru, cienkiej warstewki materiału, około 0,5 milimetra, co faktycznie nie minimalizuje wytrzymałości sprawdzanego elementu.
Określonym ograniczeniem, w stosunku do standardowych badań metalograficznych, będzie badanie jedynie warstwy wierzchniej, jaka może nie być reprezentatywna dla całkowitej objętości materiały. Wyniki badań taką metodą replik jesteśmy w stanie skorelować z badaniami na przekrojach, które są wykonane z tego samego wytopu i poddanych takiej samej obróbce cieplnej oraz mechanicznej, co badany element. Mamy nadzieję, że tak przedstawione wiadomości w tym temacie trafią do ludzi zainteresowanych tematem. Dla nich faktycznie będzie to ugruntowanie posiadanej wiedzy, natomiast dla typowych laików będzie to na pewno ciekawa wiedza, jaka być może będzie procentować w przyszłości.