Do czego można wykorzystać deszczówkę i w jaki sposób zwiększyć jej jakość?

Najnowsze wpisy

Systemy rozsączające deszczówkę stosowane są do jej efektywnego zagospodarowania. Jej właściwości różnią się od tych, jakie ma woda z wodociągów, jednak można używać deszczówki m.in. do spłukiwania WC, prac porządkowych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku czy chociażby do mycia auta, czy prania.


rozsączanie
Author: http://fixar.de
Source: http://fixar.de


Jednak żeby móc na własnej działce całkowicie wykorzystywać korzyści płynące z możliwości wykorzystania wody deszczowej, należy na niej zainstalować system rozsączający. Dzięki stosownie zaprojektowanemu systemowi można uniknąć rodzącej problemy konieczności podłączenia się do kanalizacji. Zazwyczaj ma ona zbyt małe wymiary, aby zmieścić całą deszczówkę. Systemy rozsączające stosują rozsączanie, żeby w odpowiedni sposób zagospodarować nadmierną ilość wody deszczowej. Proces taki mógłby być prowadzony przez studnie chłonne czy odstojniki. Wykorzystanie systemu rozsączającego jest jednak uwarunkowane od kilku czynników. Jest to między innymi odpowiednie napowietrzenie i fachowe zaprojektowanie systemu.


Aby system rozsączający pracował bez najmniejszego problemu, trzeba mieć stosownie sporej wielkości przestrzeń, aby w wypadku potrzeby uzyskać pozwolenie na budowę czy też zapewnić odpowiedni czas wsiąkania wody. Poza tym należy utrzymywać odpowiedni poziom wody gruntowej. Jeszcze innym wymogiem jest stosownie znaczna odległość od zbiornika na deszczówkę oraz od samego domu. Odległości te muszą wynosić odpowiednio 3 oraz sześć m. Poza tym niezwykle istotny jest także rodzaj gruntu, jaki jest na działce.
Do zamontowania podziemnego pojemnika na deszczówkę stworzonego z tworzywa sztucznego, nie jest niezbędny ciężki sprzęt, gdyż jest on dosyć lekki. Najtańszym sposobem jest zastosowanie beczki z plastiku, która po części napełniona jest żwirem .