Czym jest geodezja, jaką realizuje rolę oraz co można oznajmić na temat jej podziału?

Najnowsze wpisy

Czy zastanawiałeś się pewnego razu nad tym czym jest geodezja? Jaka jest jej wymowa i jakie ważne misje realizuje?
Geodezja jest to nauka, która zajmuje się ustalaniem kształtu oraz wielkości Ziemi, prócz tego wymierza ona położenia punktów na powierzchni planety.

przyrządy geodezyjne
Author: NOAA's National Ocean Service
Source: http://www.flickr.com
Geodezja spełnia niezwykle ważką rolę, ponieważ do jej zadań należy między innymi otrzymanie oraz rozpowszechnianie wiadomości dotyczących naszej planety, prócz tego dzięki istotnemu zidentyfikowaniu geodezja zezwala na zapewnienie bezpiecznych budowli lub także - odnośnik do strony - przeróżnych konstrukcji. (http://mptgeo.pl/zasieg-dzialalnosci) Geodezja jest nauką ściśle techniczną, zaliczana jest ona w dzisiejszych czasach do nauk o ziemi jako jedna z części geografii, jaka określana jest kartografią.

Dzisiaj geodezja rozdziela się na geodezję niższą i na geodezją wyższą. Geodezja niższa zatytułowana jest geodezją szczegółową, ogólną. Jest to nauka o pomiarach, które są uzyskiwane na małych powierzchniach, podczas ich wykonywania nie uwzględnia się kulistości ziemi. Z kolei geodezja wyższa to nauka, jaka jest realizowana na wysokich obszarach Ziemi, na dodatek w toku przeprowadzania geodezji wyższej konieczne jest uwzględnienie jej kulistości.

Geodezja jest także szufladkowana ze względu na typ pomiarów, ich cel, a także (szczegóły tu...) stosowane metody oraz używane podczas badań narzędzia. Jeżeli chodzi o rodzaj pomiarów to możemy aktualnie wyróżnić pomiary wysokościowe oraz sytuacyjne; cel pomiarów może włączać pomiary miejskie, górnicze, komunikacyjne i dużo innych, z kolei metody, jakie są wykorzystywane to między innymi pomiary poligonowe lub także pomiary tachimetryczne. http://mptgeo.pl/geodeta
Author: Elvert Barnes
Source: http://www.flickr.com
Narzędzia, które są wykorzystywane w geodezji, to na przykład pomiary busolowe, pomiary GPS, dodatkowo także pomiary stolikowe oraz teodolitowe.
Poza tym zdołamy także wyróżnić multum innych działów geodezji, takich jak na przykład geodezja satelitarna i gospodarcza, astronomia geodezyjna, topografia, również fotogrametria i niemało innych.